logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
29 Ağustos 2015 Ehliyet Motor Soruları Çöz
1.
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Katalitik konvertör
Soru Açıklaması
2.
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Doğru Cevap: "C" Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru Açıklaması
3.
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Motor yağı seviyesini göstermek
Soru Açıklaması
4.
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Doğru Cevap: "A" El freninin çekili olduğunu
Soru Açıklaması
5.
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde  bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
Doğru Cevap: "B" Radyatörün su sızdırması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.