logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
29 Ağustos 2015 Ehliyet İlkyardım Soruları Çöz
1.
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru Açıklaması
2.
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koma
Soru Açıklaması
3.
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
4.
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Doğru Cevap: "D" Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Kalp masajı
Soru Açıklaması
6.
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru Açıklaması
7.

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması


II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi


III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması


Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Doğru Cevap: "D" Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru Açıklaması
9.
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Hareketsiz kalması sağlanır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Mide
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
29 Ağustos 2015 Ehliyet İlkyardım Soruları Çöz
11.
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
Doğru Cevap: "A" Şiddetli baş yaralanması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Deri renginin gözlenmesi
Soru Açıklaması
13.
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
Doğru Cevap: "B" 112
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.