logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
12 ARALIK 2015 EHLİYET TRAFİK SORULARI
1.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "C" Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
Soru Açıklaması
2.
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru Açıklaması
4.
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
5.
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
Soru Açıklaması
6.
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Taşıt katarı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
Soru Açıklaması
8.
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru Açıklaması
9.
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Park etme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

A- 

B-

C-

D-
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
12 ARALIK 2015 EHLİYET TRAFİK SORULARI
11.

  1. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

  2. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.


Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Havalı korna
Soru Açıklaması
13.
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
14.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "C" Ana yol - tali yol kavşağına
Soru Açıklaması
15.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "C" Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
Soru Açıklaması
16.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
  1. Hızını artırmalı

  2. Hızını azaltmalı

  3. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
Doğru Cevap: "A" Aşırı hızdan kaçınmak
Soru Açıklaması
18.
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Sarı ışık
Soru Açıklaması
19.


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Azami hız sınırını
Soru Açıklaması
20.
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 35
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
12 ARALIK 2015 EHLİYET TRAFİK SORULARI
21.
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru Açıklaması
22.
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
Soru Açıklaması
23.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
24.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru Açıklaması
25.
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Trafik kazası
Soru Açıklaması
26.
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı- lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" 1 Aralık - 1 Nisan
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
Doğru Cevap: "C" Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.