logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
10 Ekim 2015 Ehliyet İlkyardım Soruları Çöz
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
Soru Açıklaması
2.
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, “Bak-Dinle- Hisset” yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Bak
Soru Açıklaması
3.
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
Doğru Cevap: "C" Hareket sistemi
Soru Açıklaması
4.
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Beyin
Soru Açıklaması
5.
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Koruma
Soru Açıklaması
6.
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Kalbi duran
Soru Açıklaması
7.
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru Açıklaması
8.

  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.

  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.

  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.


İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Şokun engellenmesi
Soru Açıklaması
9.
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Omurga yaralanmalarında
Soru Açıklaması
10.
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
10 Ekim 2015 Ehliyet İlkyardım Soruları Çöz
11.
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
Soru Açıklaması
12.
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
Doğru Cevap: "D" Sinir sisteminin
Soru Açıklaması
13.
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
Doğru Cevap: "A" Diz ile kalça arası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.